MUDr. Mariana Kovácsová

lekár - fyziater

Promovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Kvalifikačné atestácie získala v odboroch Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, a Pediatria. Päť rokov pracovala na lôžkovom oddelení FBLR v Nových Zámkoch, od roku 2009 pracuje v ambulantnej sfére - FRO ambulancii. Zúčastňuje sa rôznych preškolení a kurzov z mobilizačných techník. Je držiteľkou certifikátu na vykonávanie laseroterapie.

Získané osvedčenia:

Kurz mobilizačných techník
Certifikát na vykonávanie laseroterapie


Mgr. Iveta Orišková

fyzioterapeut

Strednú zdravotnícku školu aj nadstavbové štúdium ukončila v Bratislave so zameraním na rehabilitáciu a fyzioterapiu. Je absolventkou prešovskej univerzity v odbore fyzioterapia . Niekoľko rokov pôsobila ako lektor pre Akadémiu vzdelávania. Vo svojej práci vykonáva liečebnú pohybovú terapiu, individuálnu a špeciálnu kinezioterapiu, všetky formy elektroliečby, svetloliečby. Využíva osvedčené, ako aj najnovšie cvičebné postupy, ktoré sú individuálne prispôsobené aktuálnemu stavu každého pacienta - klienta.

Získané osvedčenia:

Terapeutické využitie kinesio tape


Eleonóra Valacsayová

fyzioterapeut

Ukončila pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore fyzioterapeut v Bratislave. Odbornú prax vykonáva od roku 1987.

Získané osvedčenia:

Jemné techniky a postizometrická relaxácia
Reflexológia


Peter Hoppan

masér

Absolvent zdravotníckej školy v odbore masér s dlhoročnou praxu v oblasti liečebnej masáží ako aj wellness.

Zmluvné poisťovne

Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich na Slovensku:

• (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.)

• (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.)

• (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s. UNION POISŤOVŇA, a.s. (prebrala záväzky poisťovne Vzájomná životná poisťovňa SYMPATIA, a.s.)

logo_dovera
logo_vzp
logo_union