Super Inductive System s aplikátorom

Výkonová indukčná stimulácia je metódou voľby v liečbe algických stavov muskuloskeletálneho aparátu v oblasti neurológie, ortopédie, rehabilitácie a fyzikálnej medicíny. Princíp terapie spočíva v neinvazívnom prieniku a pôsobenia nestacionárneho elektromagnetického poľa na nervovosvalové tkanivo, v ňom indukuje elektrický prúd. Pôsobením poľa na nervovosvalové tkanivo sa ovplyvňuje neurofyziologický akčný potenciál, vedúci k svalovej kontrakcii. Má vynikajúci analgetický účinok. Má výborné účinky na: bolesť - vo všetkých štádiách, hojenie zlomenín - redukciu spasticity, myostimulácia


Klasická masáž

Používa množstvo hmatov, ktoré sú variantmi základných hmatov: trenie, roztieranie, hnetenie, tepanie a chvenie. Na dosiahnutie kožného sklzu používame masážne médium. Účinky klasickej masáže sú lokálne a celkové. Rovnako zároveň ovplyvňuje aj vegetatívny nervový systém. Masáž ovplyvňuje: prekrvenie kože a svalov, svalové napätie, endokrinný systém, krvný a lymfatický obeh , nervový systém, metabolizmus tkaniva v danej lokalite, činnosť jednotlivých vnútorných orgánov, psychiku a vnímanie bolesti.


Podvodná (subaquálna) masáž

Tento typ masáže sa vykonáva vo vani, usmerňovaným prúdom vody z masážnej hadice. Je to kombinácia vodného kúpeľa pri teplote 36-38 °C a masáže. Tlak vody pri masáži je 1-3 atm. Najvyšší tlak je možné aplikovať na veľké svalové skupiny, najnižší na oblasť brucha, kĺbov a všade tam, kde je kosť blízko pod povrchom kože (napr. predkolenie). Masáž pôsobí predovšetkým na uvoľnenie stuhnutosti svalov a spojivových tkanív, zmiernenie bolesti a čiastočné uvoľnenie kĺbov. Subaquálna masáž môže byť poskytovaná aj v hydromasážnej vani, kde je aplikovaná pomocou zostavy väčšieho počtu trysiek.


Reflexná masáž

Je masáž reflexných zón v spojivovom tkanive. Robí sa manuálne (najmä končekmi prstov) bez masážneho média, tlakom, rôzne hlboko do podkožného tkaniva a väziva, v miestach, ktoré sú druhotne, reflexne zmenené. Reflexná masáž ovplyvňuje vegetatívne odstredivé dráhy, zasahuje do viscerokutánnych reflexov.


Mäkké techniky

Je to špeciálna metodika manuálnej medicíny, ktorá ovplyvňuje reflexné zmeny v koži, podkožnom tkanive, na fasciách, vo svaloch a na perioste, s cieľom zníženia bolestivosti a svalového napätia. Využíva niektoré techniky, ktoré je možné čiastočne porovnať s masážnymi prvkami, predovšetkým u reflexných masáží.


Manuálna lymfodrenáž

Je jemná technika, ktorá využíva malú tlakovú silu a veľkoplošné, krúživé a pumpujúce hmaty, ktoré zachovávajú smer toku lymfy. Zlepšíme ňou odtok lymfy z periférnych častí do hlavných kmeňov a krvného obehu a tak dosiahneme zmenšenie lymfedému. Po manuálnej lymfodrenáži nasleduje kompresívna bandáž končatiny. Súčasťou liečby lymfedému je tiež prístrojová lymfodrenáž a cievna gymnastika.


Liečba ultrazvukom

Pri liečbe ultrazvukom sa využíva konverzia elektrickej energie vysokofrekvenčného prúdu na energiu ultrazvuku (mechanickú a tepelnú energiu). Účinky sa realizujú cez chvenie hmotného prostredia tkaniva, ktoré sa súčasne v hĺbke jemne zahrieva. Výsledkom je analgetický efekt a rozptýlený účinok, zlepší sa vstrebávanie odpadových látok a zároveň prívod výživy do tkaniva, urýchli sa regenerácia.


Galvanoterapia

Využíva prietok galvanického (jednosmerného) prúdu tkanivom, ktorý vyvoláva prekrvenie, pôsobí na zlepšenie metabolizmu tkanív, zmenšenie opuchov a výpotkov, zmierňuje bolesti. Prostredníctvom galvanoterapie je možné pomocou elektrického prúdu vpravovať do tela aj jednotlivé ióny rôznych liečivých látok.


TENS (transkutánna elektroneurostimulácia)

Je forma nízkofrekvenčnej terapie, zameraná na potlačenie bolesti. Podstatou je cielená stimulácia nervových štruktúr, ktoré majú tlmivý vplyv na prenos a spracovávanie bolestivých podnetov. Amplitúdovo modulovaný TENS možno využiť na elektrogymnastiku - stimuláciu oslabených svalov pri rôznych neurologických poruchách.


Diadynamické prúdy

Sú frekvenčne modulované, nízkofrekvenčné impulzné prúdy. Ich všeobecné účinky sú: analgetický, prekrvujúci, zvyšujúci tkanivový metabolizmus.


Interferenčné prúdy

Sú to strednofrekvenčné prúdy, ktoré účinkujú dráždivo na nervovosvalové tkanivo. Výhodou je, že ľahko prekonávajú kožný odpor, tkanivá majú veľkú toleranciu pre malé senzitívne dráždenie. Tieto prúdy majú výrazný analgetický, prekrvujúci, resorpčný a detonizačný efekt, majú niekoľko rôznych foriem a uplatňujú sa najmä pri chronických bolestiach.


Rebox

Prístroj Rebox Physio je elektroterapeutický prístroj, ktorý využíva elektrické obdĺžnikové impulzy o frekvencii 2-4 Hz. Reboxové prúdy sú kožou privedené dotykom liečebnej elektródy. Behom niekoľkých sekúnd dôjde ku korekcii lokálneho prekyslenia v liečenej oblasti, čo má analgetický efekt, zvýši sa mikrocirkulácia krvi a lymfy a je pozorovateľný svalovo relaxačný efekt.


Impulzoterapia

Využíva liečebný účinok presne tvarovaných prúdových impulzov. Tie môžu byť so strmým nástupom alebo s pozvoľným nástupom. Účinky: motorické dráždenie svalu, prekrvenie a analgézia.


Magnetoterapia

Využíva niekoľko desiatok rôznych foriem elektromagnetického poľa, ktoré má analgetický, myorelaxačný a antiedematózny efekt, urýchľuje vstrebávanie, hojenie mäkkých tkanív a zlomenín. Výhodou je, že sa môže aplikovať i na miesta, kde sa nachádzajú kovové súčiastky (po ortopedických operáciách, alebo operáciách zlomenín).


Bioptronová lampa

Pracuje na princípe polarizácie svetla vyžarovaného halogénovou žiarovkou. Má biostimulačný efekt, podporuje bunkovú a humorálnu obranu organizmu pomocou pôsobenia v štruktúre bunkovej membrány. Spomaľuje chorobné a degeneratívne procesy v bunkách. Prispieva k zmierneniu bolesti po úrazoch, pri chronických poruchách pohybového aparátu, zmierneniu opuchov, zlepšeniu hojenia rán, na ovplyvnenie jaziev a rôznych kožných defektov.


Laseroterapia

Podstata laseru spočíva v stimulovanej emisii polarizovaného svetla, ktoré je zároveň na rozdiel od bioptronovej lampy koherentné a monochromatické. Základné terapeutické účinky laseru sú: biostimulačný efekt tkanivového metabolizmu, protizápalový a protiedematózny účinok, analgetický účinok.


Kryogélové vrecúška

Je to forma lokálnej negatívnej termoterapie, kedy sa využíva účinok nízkych teplôt. Má analgetický, protizápalový, antiedematózny a myorelaxačný efekt.


Termoterapia

Pri aplikácii pozitívnej termoterapie sa využíva hlavne myorelaxačný a spazmolytický účinok, kedy dôsledkom uvoľnenia spazmov a zlepšenia cirkulácie je aj analgetický účinok. Pri aplikácii rašelinového obkladu sa aplikuje rašelina v plástoch, zabalená do vreciek, ktoré sú z jednej strany polopriepustné. Na udržanie tepla sa na vonkajšiu plochu prikladá zohriate gelové vrecúško, alebo parafín.


Perličkový kúpeľ

Do vane s vodou je kompresorom vháňaný vzduch cez perličkový rošt. Bublinky plynu stúpajú od dna k povrchu a na kožu pôsobia jemne masážne. Má sedatívny, relaxačný účinok. Je zakončený suchým zábalom.


Vírivý kúpeľ

Používajú sa špeciálne vane pre celkový alebo čiastočný kúpeľ. Využíva sa kombinácia účinkov teploty, špecifickej pre jednotlivé ochorenia a mechanického účinku víriacej sa vody. Zvyšuje prekrvenie končatín, lokálny metabolizmus, aktivuje kožné receptory. Celkový kúpeľ je zakončený suchým zábalom.


Plynové injekcie

Je to podkožná aplikácia malej dávky medicínskeho oxidu uhličitého tenkou ihlou. Plynové injekcie napomáhajú zlepšovať výživu tkanív, zlepšujú celkové a lokálne prekrvenie, majú protizápalové účinky, čo so zlepšením prekrvenia prispieva u urýchleniu hojenia tkanív. Využívajú sa pri bolestivých syndrómoch, ovplyvňujú svalové napätie, spúšťové body.


Liečebná telesná výchova

Špeciálna pohybová terapia, ktorá využíva pohyb k obnove narušených pohybových funkcií pacienta. Využívame rôzne špeciálne metodiky (cvičenie podľa Kabáta, Bobatha, Kaltenborna, Brunkowovej, Freemana atď.), postizometrickú a antigravitačnú relaxáciu, stimulačné, mäkké a mobilizačné techniky. Pacientov učíme používať vlastnú váhu tela ako aj rôzne cvičebné pomôcky využiteľné aj následne dlhodobo v domácom prostredí.


Funkčná rehabilitačná diagnostika

Testovanie funkcií pohybového systému, napríklad svalový test a goniometria končatín, funkčný test chrbtice, test ruky, niektoré ďalšie špecializované testy. Táto diagnostika eviduje stav testovaných funkcií pri príchode pacienta a ich následnú zmenu v priebehu liečby.


Mobilizačná liečba

Sú prostriedky manuálnej medicíny. Používajú sa na ošetrenie funkčných kĺbnych blokád, ktoré sú bolestivé, obmedzujú pohyb a vedú k vzniku ďalších patologických reflexných zmien, k vzniku bolestivých bodov, hyperalgických zón a svalových spazmov. Cieľom ošetrenia je uvoľnenie pohybového segmentu či obnova kĺbnej vôle, ale tiež úprava svalového napätia a ošetrenie spúšťových bodov. Mobilizácia prispieva k zmierneniu blokády alebo priamo blokádu uvoľní.


Kinesio tapeing

Používa sa 4 základnými technikami: 1.Fixácia kĺbu alebo segmentu 2.Stimulácia činnosti svalu alebo svalovej skupiny 3.Utlmenie činnosti svalu alebo svalovej skupiny 4.Lymfodrenáž (použiteľná aj na hematómy) Podľa diagnostiky sa volí a aplikuje vhodná technika lepenia elastickej 100% bavlnenej hypoalergenickej pásky s termoaktívnym lepidlom na podklade anatomického umiestnenia zvolenej liečenej štruktúry. Každá jednotlivá technika je špecifická a môže ju vykonávať jedine zdravotnícky personál s podrobnými anatomickými vedomosťami.


Zmluvné poisťovne

Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich na Slovensku:

• (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.)

• (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.)

• (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s. UNION POISŤOVŇA, a.s. (prebrala záväzky poisťovne Vzájomná životná poisťovňa SYMPATIA, a.s.)

logo_dovera
logo_vzp
logo_union